Elektrotum - Dotacja

Logo Unii Europejskiej Logo LEADER Logo LGD Morawskie Wrota Logo PROW 2014-2020

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 

 

Operacja pn. „Zwiększenie efektywności świadczonych usług
poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń”
mająca na celu rozwój i zwiększenie konkurencyjności lokalnego przedsiębiorstwa
wraz ze zwiększeniem zatrudnienia poprzez zakup środków trwałych
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: rozwój przedsiębiorstwa