Elektrotum - Ceryfikat energetyczny

Kiedy świadectwo energetyczne jest potrzebne?

O tym kiedy certyfikat energetyczny jest potrzebny mówi artykuł 5 Prawa Budowlanego. W szczególności zapis ten dotyczny budynków oddawach do użytkowania, jednakże certyfikat energetyczny (ocena charakterystyki energetycznej - świadectwa charakterystyki energetycznej) dotyczy również tych działań prawnych w wyniku których nastąpi:
- przeniesienie własności
- zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
- powstanie stosunek najmu
budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Dziennik Ustaw Nr 161 Poz. 1279 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.