Elektrotum - Energetyka

Energetyka 

 - Budowa i modernizacja linii kablowych i napowietrznych NN i SN
 - Montaż stacji transformatorowych kontenerowych, napowietrznych i stacyjnych
 - Montaż i modernizacja stacji rozdzielczych i rozdzielni głównych
 - Montaż przyłączy energetycznych
 - Montaż i modernizacja złącz pomiarowych i rozdzielczych
 - Oświetlenie uliczne