Elektrotum - Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne:

  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary rezystancji uziemień ochronnych i odgromowych
  • Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
  • Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia

Tabela 1

Lp. Rodzaj pomieszczenia Okres pomiędzy kolejnymi pomiarami
Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Rezystancji ilozacji
1. O wyziewach żrących co 1 rok co 1 rok
2. Zagrożonych wybuchem co 1 rok co 1 rok
3. Otwarta przestrzeń co 1 rok co 5 lat
4. Bardzo wilgotne (75 - 100%) co 1 rok co 5 lat
5. Gorące (temp. powyżej 35 st. C) co 1 rok co 5 lat
6. Zagrożone pożarem co 5 lat co 1 rok
7. Stwarzające zagrożenie dla ludzi ZL I, ZL II, ZL III(*) co 5 lat co 1 rok
8. Zapylone co 5 lat co 5 lat
9. Pozostałe nie wymienione co 5 lat co 5 lat

Tabela 1.1

Lp. Rodzaj wnętrz, zadania lub czynności
Em [lx]
1. Kucie swobodne 200
2. Kucie matrycowe 300
3. Spawanie 300
4. Zgrubna i średnia obróbka mechaniczna; tolerancja obróbki ≥ 0,1 mm 300
5. Precyzyjna obróbka mechaniczna,
szlifowanie; tolerancja obróbki
< 0,1 mm
500
6. Trasowanie, kontrola 750
7. Produkcja narzędzi, wyrób sprzętu do skrawania 750
8. Montaż:
– zgrubny
– średni
– dokładny
– precyzyjny

200
300
500
750
9. Przygotowanie powierzchni, malowanie 750
10. Wyrób narzędzi, wzorników, szablonów, przyrządów do obróbki, mechanika precyzyjna, mikromechanika 1000

Tabela 1.2

Lp. Rodzaj wnętrz, zadania lub czynności
Em [lx]
1. Segregowanie, kopiowanie 300
2. Pisanie ręczne, pisanie na maszynie, czytanie obsługiwanie klawiatury, przetwarzanie danych 500
3. Kreślarnie 750
4. Stanowiska projektowania wspomagane komputerowo 500
5. Sale posiedzeń i konferencyjne 500