Elektrotum - Termowizja

Termowizja:

 - lokalizacja mostków termicznych - miejsca przerw w izolacji termicznej budynku, chłodni,
 - określanie obszary obniżonych właściwości termicznych przegród/ścian,
 - ocena, zakres i intensywność występowania zawilgoceń,
 - jakość pracy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
 - ocena jakości pracy ogrzewania podłogowego: elektrycznego i wodnego,
 - lokalizacja pęknięcia przegród, - lokalizacja i przebieg sieci CO, CWU, ogrzewania podłogowego,
 - lokalizacja miejsca wycieków z CO, CWU i wodnego ogrzewania podłogowego,
 - bezkontaktowe badanie stanu izolacji cieplnej:
 - - ocena stanu technicznego przewodów odprowadzających spaliny