Elektrotum - Usługi elektryczne

Usługi elektryczne:

 - kompletne wykonanie instalacji elektrycznych,
 - kompletne wykonanie instalacji odgromowych,
 - instalacje inteligentnego domu,
 - modernizacja istniejących instalacji elektrycznych,
 - wymianę wewnętrznych linii zasilających,
 - montaż reklam świetlnych.
 - diagnoza uszkodzeń instalacji elektrycznych,
 - serwis i utrzymanie ruchu,
 - usuwanie awarii instalacji i urządzeń elektrycznych,
 - zasilania placu budowy,
 - przyłącza kablowe i napowietrzne,
 - agregatów z automatyką SZR i zasilaczy UPS,
 - usuwanie awarii elektrycznych,
 - automatyki sterowania i AKPIA