Oferta

– kompletne wykonanie instalacji elektrycznych,

– kompletne wykonanie instalacji odgromowych,

– instalacje inteligentnego domu,

– modernizacja istniejących instalacji elektrycznych,

– wymianę wewnętrznych linii zasilających,

– montaż reklam świetlnych.

– diagnoza uszkodzeń instalacji elektrycznych,

– serwis i utrzymanie ruchu,

– usuwanie awarii instalacji i urządzeń elektrycznych,

– zasilania placu budowy,

– przyłącza kablowe i napowietrzne,

– agregatów z automatyką SZR i zasilaczy UPS,

– usuwanie awarii elektrycznych,

– automatyki sterowania i AKPIA

Podnośnik Koszowy Socage – 20 m:

– konserwacją oświetlenia i sieci energetycznych

– pracami blacharsko – dekarskimi

– malowaniem i konserwacją obiektów

– montażem i konserwacją hal oraz konstrukcji stalowych

– montażem i konserwacją reklam

– pracami filmowymi i fotograficznymi

– pielęgnacją terenów zielonych

– wycinka drzew

– myciem okien i elewacji

– ocieplaniem budynków i innych obiektów

– prace specjalistyczne

– usuwanie zagrożeń

Podnośnik Nożycowy PB – 17 m

Napęd elektryczny

Podnośnik Nożycowy Haulotte – 14 m

Napęd elektryczny

Dla wszystkich wykonujących roboty ziemne polecamy usługi minikoparką
Posiadamy 3 Łyżki:

– 30 cm

– 50 cm

– Skarpówka

– lokalizacja mostków termicznych

– miejsca przerw w izolacji termicznej budynku, chłodni,

– określanie obszary obniżonych właściwości termicznych przegród/ścian,

– ocena, zakres i intensywność występowania zawilgoceń,

– jakość pracy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

– ocena jakości pracy ogrzewania podłogowego: elektrycznego i wodnego,

– lokalizacja pęknięcia przegród, – lokalizacja i przebieg sieci CO, CWU, ogrzewania podłogowego,

– lokalizacja miejsca wycieków z CO, CWU i wodnego ogrzewania podłogowego,

– bezkontaktowe badanie stanu izolacji cieplnej

– ocena stanu technicznego przewodów odprowadzających spaliny

Pomiary elektryczne:

  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary rezystancji uziemień ochronnych i odgromowych
  • Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
  • Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia

Tabela 1

Lp.Rodzaj pomieszczeniaOkres pomiędzy kolejnymi pomiarami
Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowejRezystancji ilozacji
1.O wyziewach żrącychco 1 rokco 1 rok
2.Zagrożonych wybuchemco 1 rokco 1 rok
3.Otwarta przestrzeńco 1 rokco 5 lat
4.Bardzo wilgotne (75 – 100%)co 1 rokco 5 lat
5.Gorące (temp. powyżej 35 st. C)co 1 rokco 5 lat
6.Zagrożone pożaremco 5 latco 1 rok
7.Stwarzające zagrożenie dla ludzi ZL I, ZL II, ZL III(*)co 5 latco 1 rok
8.Zapyloneco 5 latco 5 lat
9.Pozostałe nie wymienioneco 5 latco 5 lat

Tabela 1.1

Lp.Rodzaj wnętrz, zadania lub czynności
Em[lx]
1.Kucie swobodne200
2.Kucie matrycowe300
3.Spawanie300
4.Zgrubna i średnia obróbka mechaniczna; tolerancja obróbki ≥ 0,1 mm300
5.Precyzyjna obróbka mechaniczna,
szlifowanie; tolerancja obróbki
< 0,1 mm
500
6.Trasowanie, kontrola750
7.Produkcja narzędzi, wyrób sprzętu do skrawania750
8.Montaż:
– zgrubny
– średni
– dokładny
– precyzyjny

200
300
500
750
9.Przygotowanie powierzchni, malowanie750
10.Wyrób narzędzi, wzorników, szablonów, przyrządów do obróbki, mechanika precyzyjna, mikromechanika1000

Tabela 1.2

Lp.Rodzaj wnętrz, zadania lub czynności
Em [lx]
1.Segregowanie, kopiowanie300
2.Pisanie ręczne, pisanie na maszynie, czytanie obsługiwanie klawiatury, przetwarzanie danych500
3.Kreślarnie750
4.Stanowiska projektowania wspomagane komputerowo500
5.Sale posiedzeń i konferencyjne500

– Sieci komputerowe LAN i okablowanie strukturalne

– Systemy alarmowe (SSWiN)

– Kontrola dostępu (KD)

– Telewizja przemysłowa (CCTV),

– Monitoring Domofony i Wideodomofony

– Systemy telewizji satelitarnej

– Systemy przeciwpożarowe

– Centrale oddymiające

– Rejestracja czasu pracy (RCP)

– System wykrywania pożaru (SAP)
– Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

– Budowa i modernizacja linii kablowych i napowietrznych NN i SN

– Montaż stacji transformatorowych kontenerowych, napowietrznych i stacyjnych

– Montaż i modernizacja stacji rozdzielczych i rozdzielni głównych

– Montaż przyłączy energetycznych

– Montaż i modernizacja złącz pomiarowych i rozdzielczych
– Oświetlenie uliczne

Kiedy świadectwo energetyczne jest potrzebne?

O tym kiedy certyfikat energetyczny jest potrzebny mówi artykuł 5 Prawa Budowlanego. W szczególności zapis ten dotyczny budynków oddawach do użytkowania, jednakże certyfikat energetyczny (ocena charakterystyki energetycznej – świadectwa charakterystyki energetycznej) dotyczy również tych działań prawnych w wyniku których nastąpi: 
– przeniesienie własności 
– zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
– powstanie stosunek najmu 
budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Dziennik Ustaw Nr 161 Poz. 1279 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.