Oferta

Usługi elektryczne

Oferujemy kompleksowe usługi elektryczne m.in. instalacje elektryczne, inteligentny dom.

Usługi podnośnikowe

Skorzystaj z naszych podnośników. Posiadamy podnośniki koszykowe i nożycowe.

Usługi minikoparką

Dla wszystkich wykonujących roboty ziemne polecamy usługi minikoparką.

Termowizja

Wykorzystujemy nowoczesny sprzęt do pomiarów termowizyjnych.

Pomiary elektryczne

Wykonujemy różnego typu pomiary elektryczne. M.in. pomiary ochrony przeciwporażeniowej.

Instalacje niskoprądowe

Budujemy instalacje nisko-prądowe. Sieci komputerowe, systemy alarmowe i inne

Energetyka

Oferujemy usługi energetyczne. Budowa i modernizacja linii kablowych i napowietrznych.

Certyfikat energetyczny

Potrzebujesz ceryfikat energetyczny, skorzystaj z Naszych fachowców.

– kompletne wykonanie instalacji elektrycznych,

– kompletne wykonanie instalacji odgromowych,

– instalacje inteligentnego domu,

– modernizacja istniejących instalacji elektrycznych,

– wymianę wewnętrznych linii zasilających,

– montaż reklam świetlnych.

– diagnoza uszkodzeń instalacji elektrycznych,

– serwis i utrzymanie ruchu,

– usuwanie awarii instalacji i urządzeń elektrycznych,

– zasilania placu budowy,

– przyłącza kablowe i napowietrzne,

– agregatów z automatyką SZR i zasilaczy UPS,

– usuwanie awarii elektrycznych,

– automatyki sterowania i AKPIA

Podnośnik Koszowy Socage – 20 m:

– konserwacją oświetlenia i sieci energetycznych

– pracami blacharsko – dekarskimi

– malowaniem i konserwacją obiektów

– montażem i konserwacją hal oraz konstrukcji stalowych

– montażem i konserwacją reklam

– pracami filmowymi i fotograficznymi

– pielęgnacją terenów zielonych

– wycinka drzew

– myciem okien i elewacji

– ocieplaniem budynków i innych obiektów

– prace specjalistyczne

– usuwanie zagrożeń

Podnośnik Nożycowy PB – 17 m

Napęd elektryczny

Podnośnik Nożycowy Haulotte – 14 m

Napęd elektryczny

Dla wszystkich wykonujących roboty ziemne polecamy usługi minikoparką
Posiadamy 3 Łyżki:

– 30 cm

– 50 cm

– Skarpówka

– lokalizacja mostków termicznych

– miejsca przerw w izolacji termicznej budynku, chłodni,

– określanie obszary obniżonych właściwości termicznych przegród/ścian,

– ocena, zakres i intensywność występowania zawilgoceń,

– jakość pracy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

– ocena jakości pracy ogrzewania podłogowego: elektrycznego i wodnego,

– lokalizacja pęknięcia przegród, – lokalizacja i przebieg sieci CO, CWU, ogrzewania podłogowego,

– lokalizacja miejsca wycieków z CO, CWU i wodnego ogrzewania podłogowego,

– bezkontaktowe badanie stanu izolacji cieplnej

– ocena stanu technicznego przewodów odprowadzających spaliny

Pomiary elektryczne:

  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary rezystancji uziemień ochronnych i odgromowych
  • Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
  • Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia

Tabela 1

Lp.Rodzaj pomieszczeniaOkres pomiędzy kolejnymi pomiarami
Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowejRezystancji ilozacji
1.O wyziewach żrącychco 1 rokco 1 rok
2.Zagrożonych wybuchemco 1 rokco 1 rok
3.Otwarta przestrzeńco 1 rokco 5 lat
4.Bardzo wilgotne (75 – 100%)co 1 rokco 5 lat
5.Gorące (temp. powyżej 35 st. C)co 1 rokco 5 lat
6.Zagrożone pożaremco 5 latco 1 rok
7.Stwarzające zagrożenie dla ludzi ZL I, ZL II, ZL III(*)co 5 latco 1 rok
8.Zapyloneco 5 latco 5 lat
9.Pozostałe nie wymienioneco 5 latco 5 lat

Tabela 1.1

Lp.Rodzaj wnętrz, zadania lub czynności
Em[lx]
1.Kucie swobodne200
2.Kucie matrycowe300
3.Spawanie300
4.Zgrubna i średnia obróbka mechaniczna; tolerancja obróbki ≥ 0,1 mm300
5.Precyzyjna obróbka mechaniczna,
szlifowanie; tolerancja obróbki
< 0,1 mm
500
6.Trasowanie, kontrola750
7.Produkcja narzędzi, wyrób sprzętu do skrawania750
8.Montaż:
– zgrubny
– średni
– dokładny
– precyzyjny
200
300
500
750
9.Przygotowanie powierzchni, malowanie750
10.Wyrób narzędzi, wzorników, szablonów, przyrządów do obróbki, mechanika precyzyjna, mikromechanika1000

Tabela 1.2

Lp.Rodzaj wnętrz, zadania lub czynności
Em [lx]
1.Segregowanie, kopiowanie300
2.Pisanie ręczne, pisanie na maszynie, czytanie obsługiwanie klawiatury, przetwarzanie danych500
3.Kreślarnie750
4.Stanowiska projektowania wspomagane komputerowo500
5.Sale posiedzeń i konferencyjne500

– Sieci komputerowe LAN i okablowanie strukturalne

– Systemy alarmowe (SSWiN)

– Kontrola dostępu (KD)

– Telewizja przemysłowa (CCTV),

– Monitoring Domofony i Wideodomofony

– Systemy telewizji satelitarnej

– Systemy przeciwpożarowe

– Centrale oddymiające

– Rejestracja czasu pracy (RCP)

– System wykrywania pożaru (SAP)
– Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

– Budowa i modernizacja linii kablowych i napowietrznych NN i SN

– Montaż stacji transformatorowych kontenerowych, napowietrznych i stacyjnych

– Montaż i modernizacja stacji rozdzielczych i rozdzielni głównych

– Montaż przyłączy energetycznych

– Montaż i modernizacja złącz pomiarowych i rozdzielczych
– Oświetlenie uliczne

Kiedy świadectwo energetyczne jest potrzebne?

O tym kiedy certyfikat energetyczny jest potrzebny mówi artykuł 5 Prawa Budowlanego. W szczególności zapis ten dotyczny budynków oddawach do użytkowania, jednakże certyfikat energetyczny (ocena charakterystyki energetycznej – świadectwa charakterystyki energetycznej) dotyczy również tych działań prawnych w wyniku których nastąpi:
– przeniesienie własności
– zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
– powstanie stosunek najmu
budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Dziennik Ustaw Nr 161 Poz. 1279 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.