Dotacja

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Zwiększenie efektywności świadczonych usług poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń” mająca na celu rozwój i zwiększenie konkurencyjności lokalnego przedsiębiorstwa wraz ze zwiększeniem zatrudnienia poprzez zakup środków trwałych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: rozwój przedsiębiorstwa