Oferta

Usługi elektryczne

Oferujemy kompleksowe usługi elektryczne m.in. instalacje elektryczne, inteligentny dom.

Usługi podnośnikowe

Skorzystaj z naszych podnośników. Posiadamy podnośniki koszykowe i nożycowe.

Usługi minikoparką

Dla wszystkich wykonujących roboty ziemne polecamy usługi minikoparką.

Termowizja

Wykorzystujemy nowoczesny sprzęt do pomiarów termowizyjnych.

Pomiary elektryczne

Wykonujemy różnego typu pomiary elektryczne. M.in. pomiary ochrony przeciwporażeniowej.

Instalacje niskoprądowe

Budujemy instalacje nisko-prądowe. Sieci komputerowe, systemy alarmowe i inne

Energetyka

Oferujemy usługi energetyczne. Budowa i modernizacja linii kablowych i napowietrznych.

Certyfikat energetyczny

Potrzebujesz ceryfikat energetyczny, skorzystaj z Naszych fachowców.

Instalacje fotowoltaiczne

Już dziś obniż swój rachunek za prąd. Przygotujemy Twoją instalację fotowoltaiczną.

Informacje szczegółowe

– kompletne wykonanie instalacji elektrycznych,

– kompletne wykonanie instalacji odgromowych,

– instalacje inteligentnego domu,

– modernizacja istniejących instalacji elektrycznych,

– wymianę wewnętrznych linii zasilających,

– montaż reklam świetlnych.

– diagnoza uszkodzeń instalacji elektrycznych,

– serwis i utrzymanie ruchu,

– usuwanie awarii instalacji i urządzeń elektrycznych,

– zasilania placu budowy,

– przyłącza kablowe i napowietrzne,

– agregatów z automatyką SZR i zasilaczy UPS,

– usuwanie awarii elektrycznych,

– automatyki sterowania i AKPIA

Podnośnik Koszowy Socage – 20 m:

– konserwacja oświetlenia i sieci energetycznych

– prace blacharsko – dekarskie

– malowanie i konserwacja obiektów

– montaż i konserwacja hal oraz konstrukcji stalowych

– montaż i konserwacja reklam

– prace filmowe i fotograficzne

– pielęgnacja terenów zielonych

– wycinka drzew

– myciem okien i elewacji

– ocieplanie budynków i innych obiektów

– prace specjalistyczne

– usuwanie zagrożeń

Podnośnik Nożycowy PB – 17 m

Napęd elektryczny

Podnośnik Nożycowy Haulotte – 14 m

Napęd elektryczny

Dla wszystkich wykonujących roboty ziemne polecamy usługi minikoparką

Posiadamy 3 łyżki:

– 30 cm

– 50 cm

– Skarpówka

– lokalizacja mostków termicznych

– miejsca przerw w izolacji termicznej budynku, chłodni,

– określanie obszary obniżonych właściwości termicznych przegród/ścian,

– ocena, zakres i intensywność występowania zawilgoceń,

– jakość pracy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

– ocena jakości pracy ogrzewania podłogowego: elektrycznego i wodnego,

– lokalizacja pęknięcia przegród, 

– lokalizacja i przebieg sieci CO, CWU, ogrzewania podłogowego,

– lokalizacja miejsca wycieków z CO, CWU i wodnego ogrzewania podłogowego,

– bezkontaktowe badanie stanu izolacji cieplnej

– ocena stanu technicznego przewodów odprowadzających spaliny

Pomiary elektryczne:

– Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

– Pomiary rezystancji izolacji

– Pomiary rezystancji uziemień ochronnych i odgromowych

– Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych

– Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia

– Sieci komputerowe LAN i okablowanie strukturalne

– Systemy alarmowe (SSWiN)

– Kontrola dostępu (KD)

– Telewizja przemysłowa (CCTV),

– Monitoring Domofony i Wideodomofony

– Systemy telewizji satelitarnej

– Systemy przeciwpożarowe

– Centrale oddymiające

– Rejestracja czasu pracy (RCP)

– System wykrywania pożaru (SAP)

– Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

– Budowa i modernizacja linii kablowych i napowietrznych NN i SN

– Montaż stacji transformatorowych kontenerowych, napowietrznych i stacyjnych

– Montaż i modernizacja stacji rozdzielczych i rozdzielni głównych

– Montaż przyłączy energetycznych

– Montaż i modernizacja złącz pomiarowych i rozdzielczych

– Oświetlenie uliczne

Kiedy świadectwo energetyczne jest potrzebne?

O tym kiedy certyfikat energetyczny jest potrzebny mówi artykuł 5 Prawa Budowlanego. W szczególności zapis ten dotyczny budynków oddawach do użytkowania, jednakże certyfikat energetyczny (ocena charakterystyki energetycznej – świadectwa charakterystyki energetycznej) dotyczy również tych działań prawnych w wyniku których nastąpi:

– przeniesienie własności

– zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

– powstanie stosunek najmu budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Dziennik Ustaw Nr 161 Poz. 1279 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Koszty energii elektrycznej są jednym z kluczowych obciążeń zarówno gospodarstw domowych i biznesu. Ich niestabilność utrudnia zarządzaniem budżetem. Dzięki instalacji fotowoltaicznej zabezpieczysz się przed podwyżkami cen energii.

Jak działa fotowoltaika ?

Fotowoltaika dzięki swoim właściwościom pozwala na produkowanie własnego, taniego i naturalnego prądu.  W uproszczeniu fotowoltaika polega na przetwarzaniu energii pozyskanej z promieni słonecznych w energię elektryczną.

Jakie są korzyści z posiadania paneli słonecznych ?

  • Bezobsługowość
  • Panele same pozyskują energię ze słońca, bez ingerencji człowieka
  • Oszczędność na rachunkach
  • Niezależność energetyczna
  • Trwałość instalacji
  • 100% ekologiczna i bezpieczna

Skorzystaj z dotacji z programu „Mój prąd” i ulgi podatkowej dla osób fizycznych!

Nasza firma skupia się na kompleksowej obsłudze klienta.

Masz pytania odnośnie instalacji fotowoltaicznej, skontaktuj się z nami.