Logo unii europejskiej

RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie „RODO”, czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE. W związku z tym, w tym dniu zmianie ulega Polityka Ochrony Danych Osobowych Elektrotum Piotr Tumulka. Nową treść znajdziesz w poniższych dokumentach. 
Sprawdź, jak dbamy o Twoje dane.

Klauzula informacyjna (dokument PDF)

Szczegółowe prawa osób, których dane dotyczą (dokument PDF)

Przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji (dokument PDF)