Logo unii europejskiej

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej
i sprzyjającej integracji społecznej

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt: „Budowa farmy fotowoltaicznej przez firmę ELEKTROTUM”
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth

Wartość projektu ogółem: 3 638 340.00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 2 158 000.00 PLN
Dofinansowanie : 1 726 400.00 PLN

Projekt budowy farmy fotowoltaicznej ma na celu zwiększenie konkurencyjności firmy ELEKTROTUM z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez realizację działań prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych rozwiązań, które prowadzą do:
– rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w szczególności wzrostu przychodów, zysku i zatrudnienia, a jednocześnie zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W wyniku realizacji projektu firma ELEKTROTUM wdroży 3 innowacyjne rozwiązania:
1) Zastosowane zostaną moduły fotowoltaiczne o mocy przewyższającej 500 Wp.
Sprawność modułu fotowoltaicznego o rekordowej mocy ma wynosić 20,2 proc.
2) Zastosowanie aplikacji umożliwiającej stalą kontrolę nad uzyskami energii z instalacji fotowoltaicznej.
3) Wdrożenie innowacji marketingowej tj. wdrożenie nowej strategii marketingowej na potrzeby nowego projektu (nowe pozycjonowanie firmy i produktu tj. energii odnawialnej).

Wdrożenie w przedsiębiorstwie 3 innowacyjnych rozwiązań, przyczyni się do rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w szczególności do:
– zwiększenia konkurencyjności firmy,
– wzrostu przychodów (dodatkowe źródło stałych dochodów z produkcji energii odnawialnej; z pozyskiwania klientów na usługi instalacji fotowoltaicznych dzięki posiadanej farmie fotowoltaicznej i stosowanym innowacyjnych rozwiązaniom w montażu instalacji fotowoltaicznych – umożliwi pokazanie potencjalnym klientom korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z posiadania instalacji produkującej odnawialną energię),
– wzrostu zysku (projekt wpływa w znaczący sposób na podniesienie zyskowności firmy),
– wzrostu zatrudnienia,
– podniesienia prestiżu firmy,
– zwiększenia aktywów firmy,
– promowania odnawialnych źródeł energii (fotowoltaiki),
– zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

INFORMACJE O FUNDUSZACH NORWESKICH

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r.

Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:
1. innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca,
2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa,
3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna,
4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa,
5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Więcej informacji na temat funduszy norweskich można znaleźć pod adresem:
www.norwaygrants.org

DANE KONTAKTOWE

Piotr Tumulka
ELEKTROTUM Piotr Tumulka
ul. Urbana 28, 47-400 Racibórz
Tel.+48 506 304 840
Adres e-mail: [email protected]