Logo unii europejskiej

Realizacja

Stobrawskie Centrum Seniora

Realizacja instalacji elektrycznej, oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego, oświetlenie terenu, instalacji monitoringu, instalacji alarmowej, instalacji przyzywowa, instalacja pożarowa, oddymianie.