Logo unii europejskiej

Realizacja

Wiata nad przestrzenią komunikacyjną